Beni Takip Edin !

12
Kasım
2013

Ali Balcı, Doç. Dr.,  2004 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmakta ve burada lisans düzeyinde “Uluslararası İlişkilere Giriş” ve “Türk Dış Politikası” derslerinin yanı sıra lisansüstü düzeyde “Postkolonyal Çalışmalar” ve “Postyapısalcılık ve Türk Dış Politikası” gibi dersler vermektedir. Ethnicities, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Insight Turkey, Mediterranean Quarterly, Turkish Studies, Uluslararası İlişkiler, Middle East Critique, Ortadoğu Etütleri, Akademik Orta Doğu ve Bilgi gibi dergilere Türkiye dış politikası konusundaki yazılarıyla katkıda bulunmuştur. Ayrıca Türk Dış Politikası Yıllığı ve Ortadoğu Yıllığı gibi iki çalışmaya katkıda bulunmakta ve bunlardan Ortadoğu Yıllığı’nın yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Ocak 2015 – Aralık 2016 arasında iki aylık Ortadoğu Analiz dergisinin editörlüğünü üstlendi. Aralık 2016’dan itibaren Insight Turkey dergisinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi [Kadim Yayınları, 2011] ve Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar [Etkileşim Yayınları, 2013], Dış Politikada Hesaplaşmak: Ak Parti, Ordu ve Kemalizm [Etkileşim Yayınları, 2015], The PKK-Kurdistan’s Workers Party’s Regional Politics During and After the Cold War [Palgrave Macmillan, 2017] başlıklı dört kitabının yanı sıra Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular [Küre Yayınları, 2014] kitabının editörlüğünü yapmıştır.

Ali Balcı, Dr., is associate professor at the Department of International Relations in Sakarya University, Turkey. He graduated from the Department of International Relations at Uludağ University and obtained his MA and PhD degrees from the Department of International Relations at Sakarya University. He has been in the University of Manchester, and Columbia University as visiting scholar respectively. His academic writings appeared in such journals as: Ethnicities, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Mediterranean Quarterly, Turkish Studies, Insight Turkey, Middle East Critique and Uluslararası İlişkiler [International Relations]. He is also the author of the following books: Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi (Militarist State Discourse in Turkey) [Kadim Yayinları, 2011], Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar (Turkey’s Foreign Policy: Principles, Actors, Practices) [Etkileşim Yayınları, 2013], Dış Politikada Hesaplaşmak: AK Parti, Ordu ve Kemalizm (Confronting through Foreign Policy: AK Party, Military and Kemalism), [Etkileşim Yayınları, 2015], and The PKK-Kurdistan’s Workers Party’s Regional Politics During and After the Cold War [Palgrave, 2017]. Balci also is the co-editor of the following books: Ortadoğu Yıllığı (Middle East Annual) [Nobel Yayınları, 2006), and Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular [Introduction to International Relations: History, Theory, Concepts and Issues] [Küre Yayinları, 2014].

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir