Beni Takip Edin !

Ortadoğu Analiz, Eylül 2012, Cilt 4, No. 45, ss. 68-76

Özet

İsrail’in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşimlerinin olası bir barışın önünde neden oldukları ve bu yerleşimlerin İsrail tarafından nasıl meşrulaştırıldığı bu yazıda analiz edilecektir.

Abstract

Settlements established by the Israeli state in the occupied territories are known as the Jewish settlements. Established after the 1967 Arab-Israeli war for the first time and increased thereafter in every occasion, the Jewish settlements represent one of the main obstacles before any feasible solution of the Palestinian issue. The Jewish settlements in the occupied territories make a two-state solution impossible, with Israel and Palestine co-existing side by side. Therefore, this paper interrogates what these settlement activities mean for the Palestinians and the rest of the world.

Yahudi Yerleşimleri Postmodern Bir İşgal [Ali Balci]

Devamını okuyun

Ortadoğu Analiz, Şubat 2010, Sayı 2, Cilt 14, ss. 52-57

Özet

İsrail tarafından Batı Şeria’da kurulan yerleşimler Yahudi Yerleşimleri olarak bilinirler. 1967 Savaşı’ndan itibaren sayıca artan bu yerleşimler Filistin-İsrail sorunu bağlamında Filistinli mültecilerin durumu, Kudüs’ün statüsünün yanı sıra üç önemli sorundan birisidir. Bu yerleşimlerin varolduğu bir durumda bir Filistin devletinden bahsetmek imkansı durmaktadır.

Abstract

The settlements established by the Government of Israel in West Bank are known as Jewish settlements. Those settlements that increase in number since the war of 1967 can be considered as one the three essential factors, together with the restoration of the immigrants and the status of Jerusalem. It would not be possible to mention the independent Palestinian State if these settlements that preclude the formation of “Unitarian soil” in West Bank keep exist. The study focuses on this particular issue.

Yahudi Yerleşimleri ve Filistin Sorunu [Ali Balcı]

Devamını okuyun